Vi hjälper er att fixa rören. Kontakta oss så gör vi en inspektion och ser vad ni behöver för att lösa ert stopp. Kanske behöver ni en stamspolning för att ordentligt rengöra rören. Är er fastighet äldre kan ett stambyte vara aktuellt. 

Kontakta oss

Snabb & prisvärd service

Vi har egna spolbilar som har möjlighet att rycka ut på kort varsel för att hjälpa dig med stamspolning eller att lösa problem med avloppet.

Erfarna & professionella

Alla våra medarbetare innehar adekvata certifikat och utbildningar. Vi är även försäkrade för att skydda dig som kund ifall att olyckan skulle vara framme.

Hjälp hela vägen

Är ni en BRF eller förening som är i behov av ett stambyte? Vi hjälper er från projektering till renovering och nya stammar. Kontakta oss för fri offert.

Relining

Relining är en metod för renovering av rör och ett alternativ till stambyte som innebär att du slipper omfattande rivnings- och återuppbyggnadsarbeten i huset, med allt vad det innebär av kostnader och olägenheter.

Vid ett traditionellt stambyte måste delar av väggar och golv rivas och alla badrum måste totalrenoveras för att det ska vara möjligt att komma åt att byta ut avloppsrören. Med relining slipper ni det mesta av detta. Det blir mindre störningar och går fortare.

Istället för att byta ut alla rör innebär relining att nya rör gjuts på insidan av de gamla, genom att de sprayas med plast som bildar ett nytt rör på insidan. Metoden innebär att vi bara behöver komma åt rören på ett fåtal ställen, ofta genom befintliga öppningar och i utrymmen som inte används av dig eller dina hyresgäster.

När det gäller våtutrymmen i lägenheter eller hos dina hyresgäster räcker det att demontera toalettstolar och vattenlås eller andra synliga rör för att komma åt att göra arbetet, som inte tar mer än några minuter per rum, men minimala störningar för de som bor och/eller arbetar i lokalerna.

Vi hjälper BRF:er, privatpersoner och företag med relining

Vi hjälper alla typer av kunder med relining. Oavsett om du är privatperson, eller om du representerar en BRF eller ett företag är du välkommen att höra av dig till oss.

Vi har personal, kompetens och utrustning för relining av både små och stora byggnader och kan ge dig ett konkurrenskraftigt pris på relining oavsett hur behovet ser ut.

När det gäller större fastigheter, eller bestånd av fastigheter erbjuder vi fullservice i form av projektledning från början till slut.

Det betyder att ni som BRF eller kommersiell fastighetsägare slipper arbetet med att planera och koordinera arbetet tillsammans med era hyresgäster. Istället gör vi hela arbetet åt er, så att ni slipper den extra arbetsbördan.

Från projekt till relinade stammar

Relining av stammar i en fastighet är inte bara rörjobb. Det är många moment som ska planeras och utföras både innan och efter att plasten sprutats in.

Vi hjälper dig med hela ditt reliningprojekt, från projektering och planering, tills stammarna är åtgärdade och alla spår av arbetet åtgärdade. Det innebär att vi sköter allt, inklusive kontakt med hyresgäster, försäkringsbolag, kommunen och alla andra inblandade.

Berätta bara för oss vad du vill ha gjort, så ger vi dig en offert på hela arbetet. När du godkänt offerten och gett klartecken kan du lugnt låta oss sköta hela arbetet och du kan ägna dig åt ditt.

Speciellt för dig som sitter i styrelsen för en BRF blir det ofta betungande med stora renoveringsprojekt, eftersom allt arbete måste göras vid sidan av ditt ordinarie arbete, till relativt låg ersättning. Genom att lämna över hela projektet till oss får ni i styrelsen tid över att diskutera långsiktiga frågor istället för att lägga en massa tid på detaljplanering.

Lagar rör

Avloppsrör kan behöva lagas av flera orsaker. Avloppsrör i gjutjärn kan rosta sönder, men det kan också bli problem med att plaströr spricker eller att rör glider isär på grund av sättningar.

Vanligaste sättet att laga rör är att ersätta skadade delar, men beroende på problemets typ, placering och omfattning kan andra åtgärder vara bättre.

Röranalys

Vid en röranalys går vi igenom dina befintliga avloppsrör. Vi filmar rören med kamera och kan då upptäcka både problem som är akuta och saker som kan behöva åtgärdas snart för att du inte ska få problem senare.

Med röranalys får du en god bild av tillståndet för dina avloppsrör, och slipper chansa. Du kan välja rätt åtgärd från böran.

Stamspolning

Vid stamspolning kommer vi med en spolbil och spolar igenom husets nät av avloppsrör för att skölja bort avlagringar och eventuella proppar som kan finnas. 

Stamspolning är den effektivaste formen av avloppsrensning. En stamspolning löser upp stora stopp i avloppen som orsakas av fett, smuts, hår etcetera. 

Stambyte

Vid stambyte byter vi ut alla rör för vatten och avlopp. Det är ett omfattande arbete som påverkar stora delar av huset. Oftast väljer man att göra stambyte i samband med renovering av badrum, toaletter eller kök. Väggar och golv behöver brytas upp när rören ska bytas.

Med en röranalys kan man se om ett stambyte är nödvändigt. 

Relining eller stambyte

Om du ska välja relining eller stambyte beror på några olika saker, men det är grundläggande att rören är i tillräckligt gott skick. Det är också viktigt att kontrollera med sitt försäkringsbolag.

Alla försäkringsbolag godtar inte relining som alternativ till stambyte. I så fall är det bättre att avstå eftersom du annars står utan försäkringsskydd om någonting händer med avloppet.

En annan förutsättning för att relining ska vara ett bra alternativ till stambyte är att de gamla rören är i tillräckligt gott skick.

Ibland hittar vi hål eller läckage när vi inspekterar rören inför relining. Att åtgärda enstaka delar av befintliga stammar är oftast inget problem, men om väldigt stora delar av husets stammar måste bytas eller repareras kan det vara bättre att istället satsa på ett traditionellt stambyte, och få helt nya avloppsrör.

En annan förutsättning för lyckad relining är att befintligt rörsystem är rätt dimensionerat, så att rören inte blir för trånga.

Med alltför klent dimensionerade avloppsrör har du redan förhöjd risk för översvämning på grund av dåligt flöde och proppar, och om rören då dessutom relinas krymper de ytterligare, vilket är att be om framtida problem.

Vanliga frågor till oss

Med moderna metoder för relining går det ibland att slippa det omfattande renoveringsarbete som ett stambyte medför. En förutsättning är att befintliga rör är i tillräckligt bra skick för att en relining ska vara meningsfull.

Ofta upptäckt problem inför en relining, som gör att delar av rörnätet behöver repareras. Om vi hittar väldigt mycket problem kan det i slutändan vara bättre med stambyte än relining.

En annan faktor som påverkar är färskvattenledningarnas tillstånd. I områden med hårt vatten kan ledningarna behöva bytas på grund av kalkavlagringar och i så fall är det lika bra med ett komplett stambyte.

Relining är ett alternativ till stambyte, som innebär att rören inte byts utan att nya rör istället gjuts inuti de gamla. Relining är ett gångbart alternativ till stambyte under förutsättning att avloppsrören är i tillräckligt gott skick och att rörsystemet inte har andra allvarliga problem som innebär att rören måste bytas.

Relining är ett mycket skonsamt alternativ som innebär minimala ingrepp i byggnaden. Speciellt för hyresgäster och bostadsrättsinnehavare är det ett mycket attraktivt alternativ eftersom det bara innebär några timmars arbete i deras lokaler eller lägenheter och att alla våtutrymmen lämnas intakta.

Relining kan i allmänhet bara göras på avloppsrör, så en förutsättning för att det ska vara ett bra alternativ är att byggnadens färskvattenrör är i tillräckligt bra skick eller att de kan bytas utan omfattande åverkan på huset.

Det är sant att rören får en något mindre diameter vid relining, men skillnaden är så liten att det i praktiken inte har någon betydelse. Dessutom är ytan på den sprutade plasten så blank och glatt att det knappast blir tal om några beläggningar alls på insidan. Detta gör stor skillnad särskilt om de befintliga rören är i gjutjärn eller betong.

Om ni har badrum med golvbrunnar av äldre typ rekommenderar vi att ni byter dem mot nyare. Förmodligen behöver ni även renovera ytskikten i det läget, så byte av golvbrunn blir inget stort ingrepp i sammanhanget. Tack vare att rören relinas inte behöver golv och väggar brytas upp i sin helhet.

För att göra en relining behöver vi kunna komma åt rören på några ställen. Det innebär att det blir vissa ingrepp i huset, men de är mycket små jämfört med vid stambyte. I flerbostadshus behövs i allmänhet inga ingrepp alls i lägenheterna.

När vi spolar och inspekterar rören inför relining kan det hända att vi upptäcker skador, till exempel hål, som måste åtgärdas. Då kan vi behöva ta upp hål för att komma åt, men det är ändå väldigt begränsat.

Är relining något för din fastighet?

Kontakta oss om du är intresserad av relining. Vi hjälper dig genom hela processen, från förslag till färdigrenoverade stammar och återställning av byggnaden. Vi kommer ut och tittar på plats och ser om relining är det bästa för er fastighet.

Du får en skriftlig offert med ett konkurrenskraftigt pris inom ett par dagar och kan därefter ta ställning till hur du vill gå vidare.

Det spelar ingen roll om du kontaktar oss som privatperson, eller om du representerar ett företag eller sitter i styrelsen för en BRF. När det gäller relining är inga jobb för små eller för stora för oss. Vi anpassar våra tjänster efter dig och dina behov.