Vi hjälper er att fixa rören. Kontakta oss så gör vi en inspektion och ser vad ni behöver för att lösa ert stopp. Kanske behöver ni en stamspolning för att ordentligt rengöra rören. Är er fastighet äldre kan ett stambyte vara aktuellt. 

Kontakta oss

Snabb & prisvärd service

Vi har egna spolbilar som har möjlighet att rycka ut på kort varsel för att hjälpa dig med stamspolning eller att lösa problem med avloppet.

Erfarna & professionella

Alla våra medarbetare innehar adekvata certifikat och utbildningar. Vi är även försäkrade för att skydda dig som kund ifall att olyckan skulle vara framme.

Hjälp hela vägen

Är ni en BRF eller förening som är i behov av ett stambyte? Vi hjälper er från projektering till renovering och nya stammar. Kontakta oss för fri offert.

Stamspolning Älta

Att få stopp i avloppen i badrum, kök eller tvättstuga händer lite då och då. De flesta gångerna kan stoppet lösas själv genom att rensa avloppet under diskhon eller i duschen. Men om du har problem med att det ofta blir stopp i avloppen i huset, eller om vattnet verkar rinna ut långsamt i avloppen kan stamspolning vara lösningen.

Stamspolning är den enklaste och effektivaste typen av avloppsrengöring, genom att den kommer åt och åtgärdar alla avloppsrör. Det kan råda bot på avloppsproblem såväl i din egen villa som i flerbostadshus eller kontorsfastigheter.

Det krävs oftast inga eller mycket små ingrepp i huset eller i rörsystemet för att genomföra en stamspolning och resultatet är rena avloppsrör, utan avlagringar och proppar, som gör att du får dåligt flöde och riskerar översvämning.

Kontakta oss för stamspolning i Älta så kan vi hjälpa dig se över vad som behövs för att fixa ditt stopp. Har du ett äldre hus kanske det är i behov av ett stambyte

Stamspolnings bil på gata

Vad vi gör

Har du problem med avloppet? Vi kan hjälpa dig med anpassade lösningar. Luktar det illa, rinner det undan dålig och drabbas du ofta av stopp i avloppen, så kan det vara dags för en stamspolning.

En stamspolning går till så att vi kör ut en av våra spolbilar i Älta. Därefter går vi in i avloppsrören genom befintliga öppningar, ofta rensluckor, och spolar ur alla avloppsrör med hett vatten under högt tryck. Det är som att köra högtryckstvätt på insidan av dina avloppsrör och resultatet blir att allt fett och andra beläggningar som blivit kvar löses upp och sköljs vidare ned i avloppet.

Vi utför stamspolning i Älta. Stamspolning är ofta en bra första åtgärd om du har problem, men vi kompletterar gärna med en besiktning av rören invändigt med kamera, så kallad röranalys. Förutom rena avloppsrör får du då en helhetsbild av hur dina avloppsrör mår och kunskap om eventuella problem.

Många gånger går det att åtgärda avloppsproblem relativt enkelt och billigt och du kan undvika omfattande renoveringar, som relining eller stambyte. Oavsett vad du behöver ger vi dig en lösning som fungerar långsiktigt. 

Lagar rör

Avloppsrör kan behöva lagas av flera orsaker. Avloppsrör i gjutjärn kan rosta sönder, men det kan också bli problem med att plaströr spricker eller att rör glider isär på grund av sättningar.

Vanligaste sättet att laga rör är att ersätta skadade delar, men beroende på problemets typ, placering och omfattning kan andra åtgärder vara bättre.

Röranalys

Vid en röranalys i Älta går vi igenom dina befintliga avloppsrör. Vi filmar rören med kamera och kan då upptäcka både problem som är akuta och saker som kan behöva åtgärdas snart för att du inte ska få problem senare.

Med röranalys får du en god bild av tillståndet för dina avloppsrör och kan välja rätt åtgärd från början.

Stamspolning

Vid stamspolning i Älta kommer vi med en spolbil och spolar igenom husets nät av avloppsrör för att skölja bort avlagringar och eventuella proppar som kan finnas. 

Stamspolning är den effektivaste formen av avloppsrensning. En stamspolning löser upp stora stopp i avloppen som orsakas av fett, smuts, hår etcetera. 

Relining

Vid relining i Älta ger vi dig helt nya avloppsrör utan att bryta upp golv och väggar, som vid ett traditionellt stambyte.

Relining går till så att vi sprutar in plast invändigt i dina befintliga rör. Plasten härdar och bildar ett nytt, tätt avloppsrör, inuti dina befintliga rör. Du får helt nya avlopp, men slipper allt renoveringsarbete.

Stambyte

Vid stambyte i Älta byter vi ut alla rör för vatten och avlopp. Det är ett omfattande arbete som påverkar stora delar av huset. Oftast väljer man att göra stambyte i samband med renovering av badrum, toaletter eller kök. Väggar och golv behöver brytas upp när rören ska bytas.

Med en röranalys kan man se om ett stambyte är nödvändigt. 

Vanliga frågor till oss

Du vet att det kan vara dags för stamspolning Älta om det börjar bli dåligt flöde ut i avloppen. Första åtgärden är alltid att rensa alla vattenlås, men om inte det hjälper är stamspolning en bra idé.

Rör som är fulla med avlagringar och delvis igensatta ger inte bara problem med långsam avrinning. Med tiden kan rören sättas igen helt och orsaka översvämning med fuktskador som följd.

Det är svårt att säga hur ofta man behöver stamspola i Älta. Det beror både på vilken typ av rör du har, hur de är lagda och framför allt hur dina avlopp används.

För att undvika problem bör du stamspola regelbundet, som förebyggande åtgärd och då kan det vara lagom att göra det var 3:e – 5:e år.

Första momentet vid en stamspolning är att spola rören från bottenplan eller källaren, ut till anslutningen i gatan. För att komma åt rören används de rensluckor som normalt ska finnas. Saknas rensluckor går det att ta upp hål och montera rensluckor när stamspolningen utförs.

När rören ut till gatan är spolade och fria från avlagringar och smuts fortsätter spolningen uppåt i huset, genom alla avloppsgrenar. Slutresultatet är att hela avloppsnätet är genomspolat och rent från avlagringar och proppar.

Det går inte generellt att ange ett pris för stamspolning, men med information om byggnaden eller huset som berörs kan vi oftast snabbt ge dig en offert.

Mängden rör är det som i slutändan avgör hur mycket arbete det blir med stamspolning och därigenom vad det kostar. I en villa är det oftast lätt att göra en uppskattning genom att räkna antalet avlopp och mäta avstånden mellan dem.

I flerbostadshus finns dels gemensamma avloppsstammar som sträcker sig längs hela husets höjd och rör i varje lägenhet. Här går det att uppskatta kostnaden per lägenhet och sedan lägga till för stammarna och ge ett fast pris.

Syftet med en röranalys är att få en nulägesbild av hur dina avloppsrör ser ut, för att kunna besluta om ytterligare åtgärder.

En röranalys är ett bra sätt att upptäcka problem med avloppet i tid. Med kamera går det att granska rörens insida och upptäcka problem utan att bryta upp golv och väggar eller krypa omkring i trånga utrymmen under huset.

Stambyte bör göras när befintligt rörsystem nått sin tekniska livslängd, eller när man börjar få så omfattande problem med avloppen att bästa alternativet är att byta alltihop. Normalt räknar man med 30-50 år mellan stambyten, men det går inte ange ett exakt intervall, eftersom varje rörsystem är unikt.

Med moderna metoder för relining går det ibland att slippa det omfattande renoveringsarbete som ett stambyte medför. En förutsättning är att befintliga rör är i tillräckligt bra skick för att en relining ska vara meningsfull.

Ofta upptäckt problem inför en relining, som gör att delar av rörnätet behöver repareras. Om vi hittar väldigt mycket problem kan det i slutändan vara bättre med stambyte än relining.

En annan faktor som påverkar är färskvattenledningarnas tillstånd. I områden med hårt vatten kan ledningarna behöva bytas på grund av kalkavlagringar och i så fall är det lika bra med ett komplett stambyte.


Warning: file_get_contents(): Peer certificate CN=`svenskstamspolning.likeback.se' did not match expected CN=`svenskstamspolning.se' in /home/likeback/svenskstamspolning.se/wp-content/plugins/wp-hummingbird/core/modules/class-delayjs.php on line 163

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /home/likeback/svenskstamspolning.se/wp-content/plugins/wp-hummingbird/core/modules/class-delayjs.php on line 163

Warning: file_get_contents(https://svenskstamspolning.se/wp-content/plugins/wp-hummingbird/admin/assets/js/wphb-add-delay.min.js): Failed to open stream: operation failed in /home/likeback/svenskstamspolning.se/wp-content/plugins/wp-hummingbird/core/modules/class-delayjs.php on line 163